Enkätboken /

by Trost, Jan Edition statement:4., uppdaterade och utök. uppl Published by : Studentlitteratur (Lund) Physical details: 178 s. 23 cm ISBN:9789144076430. Year: 2012
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current library Call number Status Date due Barcode
Book (loan) Piren
300 Available 080041484348

Tidigare utgåva av Jan Trost med Oscar Hultåker

Enkät - vad är det? -- Undersökningens syfte och perspektiv -- Population och urval -- Relationer att betänka -- Standardisering och strukturering, reliabilitet och validitet -- Frågorna och formuläret -- Sociometri -- Datainsamlingen -- Kodning och inläsning av data -- Webbenkäter -- Bearbetning av data

Denna populära grundbok i enkätmetodik kommer nu ut i en fjärde upplaga. Den grundläggande strukturen, som bygger på forskningsprocessens olika stadier från planering, frågekonstruktion och datainsamling till bearbetning av insamlade data, är densamma. Viktiga frågor om syfte och problemställning samt population och urval ges en grundlig genomgång. Dessutom diskuteras frågeformulär och följebrev, med speciell tonvikt på hur olika formuleringar kan påverka svaren och forskningsresultaten. Förutom en allmän upp datering har en hel del nyskrivet material tillkommit, bland annat ett nytt kapitel om sociometri

Adress: Biblioteket, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona
Telefon: 0455 - 38 51 01
E-post: biblioteket@bth.se
Ansvarig för sidan: Biblioteket