Metodpraktikan : konsten att studera samhälle, individ och marknad /

Edition statement:4., [rev.] uppl. Published by : Norstedts juridik, | Elanders (Stockholm : | Vällingby :) Physical details: 415 s. ill., diagr., tab. 24 cm ISBN:9789139112174. Year: 2012
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current library Call number Status Date due Barcode
Book (loan) Gräsvik
300 Available 080041484739

Del I. Hur man börjar -- 1. Vad är forskning? -- 2. Vad är ett forskningsproblem? -- 3. Variabeltänkandet -- 4. Om validitet -- 5. Om samband och förtklaringar -- Del II. Hur man klägger upp undersökningen -- 6. Att jämföra för att pröva teorier -- 7. Att jämföra för att utveckla teorier -- 8. Att jämföra för att beskriva -- 9. Att generalisera resultaten: Strategiska urval -- 10. Att generalisera resultaten: Slumpmässiga urval -- Del III. Hur man samlar in och analyserar data -- 11. Kvantitativ innehållsanalys -- 12. Kvalitativ textanalys -- 13. Frågeundersökningar -- 14. Samtalsintervjuer -- 15. Källkritik -- 16. Motivanalys -- 17. Direktobservationer -- 18. Fokusgrupper -- 19. Experiment -- 20. Statistisk analys -- Del IV. Hur man slutar

Metodpraktikan är en vägledning för den som vill ta ett helhetsgrepp på empirisk samhällsforskning. Boken ger ett samlat perspektiv på hela forskningsprocessen – från de viktiga inledande stegen med problemformulering och designval till de kanske mest spännande momenten i form av analys och tolkning. Boken är också heltäckande i betydelsen att den ger en fyllig genomgång av såväl kvantitativa som kvalitativa angreppssätt. Metodpraktikan är dessutom, som titeln anger, en praktiskt användbar handbok. Här presenteras förslag till lösningar på de många problem som alltid dyker upp längs vägen från idé till färdig forskningsprodukt. Boken är i första hand skriven för universitetsstuderande på olika nivåer, men den är också användbar för alla dem utanför universiteten som intresserar sig för samhällsvetenskapliga undersökningar. Metodpraktikan har vuxit fram ur en metodkurs för studerande på fördjupningsnivån som år 1998 belönades med Göteborgs universitets pedagogiska lagpris. Denna fjärde upplaga är uppdaterad med nya exempel och ny metodlitteratur, bland annat om nya internetbaserade metoder för datainsamling. Upplagan har också en ny layout som gör det lättare att använda boken.

Adress: Biblioteket, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona
Telefon: 0455 - 38 51 01
E-post: biblioteket@bth.se
Ansvarig för sidan: Biblioteket