Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad /

Additional authors: Henricson, Maria -- 1972-
Edition statement:1. uppl Published by : Studentlitteratur (Lund) Physical details: 590 s. ill. 26 cm ISBN:9789144071350. Year: 2012
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current library Call number Status Date due Barcode
Book (loan) Gräsvik
610.73072 Available 080041485729
Book (loan) Gräsvik
610.73072 Available 080041485728
Book (loan) Gräsvik
610.73072 Available 080041485821
Book (loan) Gräsvik
610.73072 Available 080041486029
Book (loan) Gräsvik
610.73072 Available 080041487204
Book (loan) Gräsvik
610.73072 Available 080041483808

1. Den vetenskapliga kunskapens möjligheter och begränsningar - grundläggande vetenskapsteori -- 2. Forskningsprocessen: problem, syfte och inledning/bakgrund -- 3. Forskningsetik -- 4. Informationssökning -- 5. Kvantitativ studiedesign och stickprov --6. Kvalitativ design -- 7. Enkäter -- 8. Mätinstrument och diagnostiska test -- 9. Kvalitativ forskningsintervju -- 10. Kritisk incident teknik -- 11. Fokusgrupper -- 12. Etnografi och deltagande observation -- 13. Berättelser - narrativ analys och tolkning -- 14. Att använda internet vid datainsamling -- 15. Mixad metod - en introduktion -- 16. Aktionsforskning -- 17. Bortfallsanalys och beskrivande statistik -- 18. Analytisk statistik -- 19. Kvalitativ innehållsanalys -- 20. Fenomenologi och hermeneutik -- 21. Fenomenologisk hermeneutisk tolkningsmetod - ett dialektistk förhållningssätt -- 22. Fenomenografi -- 23. Grounded theory -- 24. Systematisk litteraturöversikt -- 25. Metaanalys -- 26. Metasyntes -- 27. Diskussion -- 28. Vetenskaplig kvalitetssäkring av litteraturbaserat examensarbete -- 29. Referenshantering med EndNote -- 30. Handledning av examensarbete -- 31. Opponentskap och försvar -- 32. Presentation av examensarbete -- 33. Publicering av examensarbete

Adress: Biblioteket, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona
Telefon: 0455 - 38 51 01
E-post: biblioteket@bth.se
Ansvarig för sidan: Biblioteket