Res publica : tidskrift för politisk kultur och kulturpolitik

Published by : Brutus Östlings bokförlag Symposion | Symposion (Eslöv | Göteborg) ISBN:02826062. Year: 1991
Online resources:
    Average rating: 0.0 (0 votes)
No physical items for this record

1985:1-2 saknar uppgift om ansvarig utgivare

I redaktionsruta 1994-2010: "Symposions teoretiska och litterära tidskrift"

Varierande utgivningsorter

Ansv. utg.: Brutus Östling

I red.: Anders Ramsay, Bo Svensson och Brutus Östling (1-7, utg. 1985-1987). Red.: Brutus Östling (8-11, utg. 1987-1988, 14-15, utg. 1989, 17, utg. 1991). I red.: Bo Svensson, Brutus Östling (12/13, utg. 1989), Ulf I Eriksson, Per Erik Ljung (16, utg. 1990), Ulf I Eriksson, Brutus Östling (18, utg. 1991), Lars Bjurman ... (19-20, utg. 1992-1993, 23-28, utg. 1994-1995, Ulf I Eriksson, Ulf Peter Hallberg (21-22, utg. 1992), ). Red.: Anders Mortensen (29-46/47, utg. 1995-1999)

Adress: Biblioteket, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona
Telefon: 0455 - 38 51 01
E-post: biblioteket@bth.se
Ansvarig för sidan: Biblioteket