Campus Karlshamn

Blekinge Tekniska Högskola
Bibliotek Campus Karlshamn
37435 Karlshamn

Phone: 0455 – 38 51 07

https://www.bth.se/bibliotek/

Adress: Biblioteket, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona
Telefon: 0455 - 38 51 01
E-post: biblioteket@bth.se
Ansvarig för sidan: Biblioteket