News from BTH https://koha.bth.se/cgi-bin/koha/opac-main.pl Att skapa bibliotekskonto!

Studenter skapar sina konton här: https://konto.bth.se/


Personal skapar sina konton här: https://personalkonto.bth.se/ 

Andra låntagarkategorier skapar vi manuellt.

https://koha.bth.se/cgi-bin/koha/opac-main.pl#newsitem22